سرمايه اصلي هر شرکتي اعم از توليدي، بازرگاني، کارخانه‌ها و …کالاهايشان است که کنترل و نگهداري اين کالاها بسيار حائز اهميت است. اجناس و موجودي‌هاي انبار بايد تحت نظر و اختيار يک انباردار حاذق و هوشمند باشد. اجناس يکي از مهم‌ترين عوامل هزينه هستند و بايد طوري نگهداري شوند که دسترسي به آنها در مواقع وم به آساني ميسر باشد که اين روند با استفاده از سيستم حسابداري به طور قطع تسهيل مي‌يابد. نرم افزار حسابداري انبار هوشمند نوين يک سيستم مديريت انبار با کارايي بالا براي کنترل کليه فرايندها و جريان مواد و همچنين کليه منابع موجود در انبار است.


حسابداري انبار يا ريالي کردن به چه معناست؟


ريالي کردن انبار به معناي محاسبه قيمت تمام شده و خروج کالا از انبار است. ريالي کردن يا حسابداري انبار ارتباطي به مبلغ فروش کالا و فاکتور فروش ندارد. عدم وجود سيستم حسابداري انبار، به معناي عدم دسترسي به سود و زيان دقيق جريان خريد و فروش کالا در طي سال است. نرم افزار حسابداري انبار هوشمند نوين اين قواعد را به صورت کامل پشتيباني مي‌کند.


استفاده از نرم افزار حسابداري انبار


نرم افزار حسابداري انبار هوشمند نوين را مي‌توان شاخه‌اي از نرم افزار حسابداري توليدي و يا نرم فزار حسابداري صنعتي دانست. اين نرم افزار به منظور كنترل و مديريت کالاهاي ورودي و خروجي در يك شركت يا سازمان توليد شده است. كنترل اطلاعات ورود و خروج کالاها و داشتن اطلاعات صحيح و به روز از موقعيت‌هاي مکاني و ميزان و مقدار کالا‌ها در انبار بسيار مهم است و بايد به آن‌ها توجه کرد. مديريت کالاهاي موجود در انبار هاي يک سازمان هميشه بخش عظيمي از سرمايه را به خود اختصاص مي‌دهد و مي‌تواند کمک بسزايي در کاهش هزينه ها و سود آوري براي سازمان باشد. نگهداري مقادير بيشتر و يا کمتر از حد مورد نياز مواد و کالا در انبار، ممکن است هزينه و يا خساراتي را بر پيکره فعاليت و عمليات سازمان وارد آورد که گاهي جبران آن به صرف انرژي و زمان زيادي نياز دارد؛ همچنين بار مالي سنگيني را براي سازمان به وجود مي‌آورد. با استفاده از نرم افزار حسابداري انبارداري هوشمند نوين، علاوه بر ثبت کالا‌هاي ورودي و خروجي‌، شما مي‌توانيد سريال‌هاي هر کالا را کنترل و مديريت نمائيد و به اطلاعات موجودي کالاها در انبارها به‌صورت يکپارچه و صحيح دسترسي داشته باشند.


دلايلي که شما را به استفاده از نرم افزار حسابداري انبار ترغيب مي‌کند!


انبار يکي از مهمترين و استراتژيک ‌ترين اقلام دارايي جاري در يک مجموعه به شمار مي‌رود و انبارداري يکي از ارکان اداره صحيح و دقيق يک کسب و کار است و در اين ميان تفاوتي نمي‌کند که اين کسب و کار يک فروشگاه کوچک باشد يا يک کارخانه بزرگ، براي هر کدام از آن‌ها انبارداري چه به لحاظ تعدادي و ريالي از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به تجربيات گذشته، نيازهاي حال و آينده مشتريان و اهميت کالا و انبار در کسب و کارهاي توليدي و بازرگاني و تنوع صنوف و کسب و کارهاي مختلف، در هوشمند نوين نگاه ويژه‌اي به کالا و انبار شده است. نرم افزار حسابداري انبار هوشمند نوين، با سيستم حسابداري، بازرگاني و توليد در ارتباط مستقيم است و همين طور مي‌تواند انبار ريالي و تعدادي جداگانه‌اي را در اختيار کاربر قرار دهد. فواصل موجود بين انبارها و دفاتر مجموعه‌ها، امکان کنترل موجودي کالاها به صورت آنلاين را با مشکلاتي مواجه ساخته است که امروزه با وجود نرم افزارهاي انبارداري تا حد چشمگيري ساماندهي کالاها در شرکت‌ها ميسر شده است. تعريف تمام کالاها در سيستم، کنترل ورود و خروج کالاهاي انبار، صدور حواله‌هاي گوناگون، ارتباط يکپارچه نرم افزار انبار با ساير زيرسيستم‌ها مانند حسابداري و خريد و فروش، تعيين نقطه سفارش براي تک تک کالاها، کنترل کالاها به صورت تعدادي و ريالي، گروه بندي کالا، اتصال سخت افزارهاي کاربردي به نرم افزار مانند بارکد‌خوان و تهيه تمام گزارشات استاندارد مربوط به انبارداري که در اين ماژول ارائه شده است، مي‌تواند يک انبار پيچيده و بزرگ را مکانيزه نمايد.


دلايل جايگزيني سيستم‌هاي انبارداري نسبت به روش‌هاي سنتي


اگرچه سال‌هاي سال انبارها با روش هاي سنتي مديريت مي‌شدند، اما نمي‌توان از ميزان خطاهاي ايجاد شده توسط آنها چشم پوشي کرد. روش هاي سنتي که امکان پشتيباني از انواع بارکد خوان و ثبت اسناد با بارکد خوان را ندارد، نمي‌توانند از امکاناتي چون صورت گردش کالا در انبار، انبارگرداني اتوماتيک، تعيين سطح دسترسي کاربران و همچنين ثبت داده‌هاي بالا در زمينه ورود و خروج در سيستم را پشتيباني کنند. در روش هاي مدرن انبارداري با کنترل موجودي و يکپارچه شدن اطلاعات توانسته است توجه مديران بسياري را به خود جلب کند.


انتظارات مديريت از سيستم انبارداري


• تمرکز يافتن بر روي کليه خريدها


• به مصرف رساندن مقرون به صرفه مواد و مومات


• انبار کردن تمام مواد و مومات به نحو دقيق و صحيح با سرپرستي و در محافظت کامل


• تعيين ميزان حداقل و حداکثر موجودي به محوي که از آن حدود يا کاهش ننمايد


• انجام عمليات صدور اجناس مطابق در‌خواست‌ها در اسرع وقت


مزايا و امکانات سيستم حسابداري انبار هوشمند نوين


• ارائه تعريف فرمول توليد براي هر محصول


• تعريف مواد اوليه و مقدار بکار رفته در هر واحد محصول


• امکان معرفي انبار مواد اوليه و انبار محصول براي فرمول توليد هر محصول


• امکان معرفي هزينه‌هاي هر واحد توليد به جهت محاسبات در بهاي تمام شده محصول


• امکان محاسبه و ثبت قيمت مواد اوليه هنگام ثبت رسيد توليد توسط نرم افزار انبارداري


• امکان کنترل اموال تحويل شده به هر يک از افراد داخل سازمان


• امکان معرفي کاربر با ايجاد سطح دسترسي‌هاي محدود


• تمرکز يافتن کليه خريدها


• به مصرف رساندن مقرون به صرفه مواد و مومات


• دادن اطلاعات دقيق و صحيح به مديريت و ساير بخش‌هاي موسسه


• سيستم با داشتن اهداف از پيش تعيين شده خود مي‌تواند اطلاعات کافي به افراد تازه وارد بدهد.


• تعيين ميزان حداقل و حداکثر موجودي به محوي که از آن حدود يا کاهش ننمايد.


• انجام عمليات صدور اجناس مطابق در خواست‌ها در اسرع وقت


• امکان تنظيم براي جلوگيري يا عدم جلوگيري از خروج کالا بدون موجودي


• امکان مشخص نمودن دسترسي کاربران به هر يک از قسمت‌هاي نرم‌افزار


• امکان محدود کردن دسترسي انبارهاي مختلف


• امکان گزارش ريز عمليات انبار به صورت مقداري و مقداري_ريالي درهرمحدوده زماني


• امکان گزارش دهي از آخرين نرخ خريد هر کالا


• امکان گزارش دهي کاردکس تعدادي و ريالي


• ارائه گزارش صورت گردش کالا (تعدادي و ريالي) براي تمامي انبارها


• کنترل دقيق سيستم از طريق کنترل موجودي‌هاي انبار و بررسي اشکالات آن


• انبار کردن تمام مواد و مومات به نحو دقيق و صحيح با سرپرستي در محافظت کامل


• شناسايي و دسترسي بهتر و راحت تر به موجودي انبار، مخصوصا در موسسات با حجم موجودي‌هاي زياد و متنوع


• اطمينان خاطر براي مديران و مسئولين يخش‌ها در برابرسيستم منظم که متکي بر اطلاعات صحيح و کافي است.


• کاهش هزينه‌هاي مصرف بدون مواد و تاثير روحي مثبت به اثر وجود نظم و آگاهي مسئولين از ميزان دقيق موجودي‌ها.


• امکان گزارش‌گيري بر اساس موجودي‌هاي تعدادي و ريالي از يک يا تمام انبارها، با امکان تفکيک گروه و دسته‌هاي کالا


• ارائه گزارشات متنوع از رويدادهاي مرتبط با گردش کالا (به تفکيک انبار،کالا و طرف حساب، در بازه زماني دلخواه)


 


نرم افزار حسابداري انبار، يک سيستم نرم افزاري براي رديابي سطوح موجودي، سفارشات و توزيع بهينه کالاها براي عمده فروشي يا خرده فروشي است. همچنين مي‌تواند در صنعت توليد براي ايجاد سفارش‌کار، قبض مواد و ساير اسناد مربوط به توليد استفاده شود. شرکت‌ها از سيستم حسابداري انبار براي جلوگيري از اضافه برداشت و اطلاع از موجودي محصولات استفاده مي‌‌کنند. اين نرم افزار ابزاري براي سازماندهي داده‌هاي موجودي است و سازمان ها را قادر مي سازد تا به طور مؤثر بر انبارهاي خود نظارت داشته باشند. مديريت دائمي روي کالاهاي موجود در انبار‌ها، موجب افزايش سرعت ارائه خدمات به مشتريان مي‌شود و مشکلات موجود در سيستم هاي سنتي و دستي را از بين مي‌برد.


منبع:


https://www.hnovin.com/ac/stock-accounting-software/


 


#نرم_افزار_حسابداري_انبار #سيستم_انبارداري #نرم افزار_حسابداري_هوشمندنوين


بهترين نرم افزار حسابداري

بهترين نرم افزار حسابداري بازرگاني

بهترين نرم افزار حسابداري پيمانکاري

بهترين نرم افزار حسابداري فروشگاهي را از کجا تهيه کنيم؟

نرم افزار حسابداري در سال 1399 چقدر پردرآمد است؟

بهترين نرم افزار حسابداري خدماتي هوشمند نوين

بهترين نرم افزار حسابداري توليدي

انبار ,حسابداري ,نرم ,افزار ,امکان ,سيستم ,نرم افزار ,افزار حسابداري ,حسابداري انبار ,مواد و ,تعدادي و ,افزار حسابداري انبار ,حسابداري انبار هوشمند ,سيستم حسابداري انبار ,محصول• امکان معرفي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

فیلم - کلیپ - سریال
New NFL Cheap Philadelphia Eagles Jerseys,Professional Jerseys Apply for You. فری پلاگین|مرجع تخصصی آموزش و ترفند | دانلود نرم افزار | پلاگین | بازی و... mitrapc samanha afrarayanehs ستارگان سينما همه چیز درباره سیستم عامل اندروید لی لی آی تی زهیر دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. Anna's receptions