حقوق و دستمزد به فهرستي که شرکت‌ها به وسيله آن، ريز پرداخت‌هايي را تحت عناوين حقوق، دستمزد، پاداش و غيره به کارکنان اعلام مي‌دارند، اطلاق مي‌شود. نرم‌افزار حقوق و دستمزد، فناوري است که هدف آن اتوماتيک ساختن و ساده کردن فرايند پرداخت حقوق کارمندان در يک بنگاه اقتصادي است. حقوق و دستمزد کارکنان و هزينه‌هاي مرتبط با آن در شرکت‌ها، مستم بررسي، کنترل و محاسبات دقيق است که اين امر با توجه به طبقه‌بندي مشاغل و قوانين داراي نرم افزار حسابداري متفاوتي است. در نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد که زير مجموعه‌اي از نرم افزار حسابداري هوشمند نوين است، امکان تعريف انواع شيفت (ثابت-چرخشي)، محاسبه عملکرد کارکنان (قراردادي،رسمي، روزمزد، مشاوره‌اي) در نظر گرفته شده و قابليت لينک با انواع دستگاه‌هاي حضور و غياب، فهرست پرداخت‌هاي متفرقه به کارکنان، محاسبه حق ماموريت، معرفي انواع وام و شرايط پرداخت و کسر اقساط به صورت اتوماتيک، گزارش ليست حقوق، محاسبه و گزارش مرخصي، تخصيص جريمه و پاداش براي پرسنل و … به صورت هوشمندانه اي طراحي شده است.


چرا استفاده از نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد پيشنهاد مي‌شود؟!
نرم افزار حقوق و دستمزد همانطور که از نامش مشخص است يک برنامه کامپيوتري است که به مديريت فرايندهاي حقوق و دستمزد مي پردازد. محاسبات حقوق و دستمزد در ايران، به عنوان يکي از سخت‌ترين و چالشي‌ترين محاسبات به حساب مي‌آيد. سيستم حسابداري حقوق و دستمزد به دليل انجام محاسبات دقيق و جز به جز هر فرد ازکارکنان شرکت‌ها، بر اساس ميزان کارکرد‌ها محاسبات بيمه‌اي و مالياتي و… مي‌تواند نقش مهمي را در کسب و کارها ايفا کند.
براي اينکه بتوانيد در اين انبوه نرم افزار‌هاي حسابداري، محصول مورد نظر خود را پيدا کنيد، بهتر است اامات و نيازهاي شرکت خود را بررسي و بهترين نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد را براي رفع نيازهايتان انتخاب نماييد.
ويژگي‌هاي نرم‌افزار حقوق و دستمزد
مزيت استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد اين است که کارمندان حسابداري را از بسياري از وظايف بسيار وقت‌گير رها مي‌سازد. همچنين نمونه خطاهاي ناشي از خطاي انساني را کاهش مي دهد. شرکت‌هايي که تعداد زيادي کارمند دارند به شدت به نرم افزار حقوق و دستمزد و ويژگي هاي آن احتياج دارند.
زمان در حقوق و دستمزد
ثبت زمان حضور در ليست حقوق و دستمزد بسيار ارزشمند است. اين که چرا که برخي از کارمندان به صورت روزانه يا ساعتي حقوق دريافت مي‌کنند. بررسي زمان حضور مي‌تواند اين اطمينان را حاصل کند که ميزان دريافتي درستي نسبت به زمان انجام مسئوليت‌ها به کارمندان پرداخت مي‌شود.
محاسبه حقوق و دستمزد
دستمزد ناخالص يک ساعته کارمندان، با چند برابر کردن تعداد ساعات کار با دستمزد ساعتي محاسبه مي شود. يک سيستم حقوق و دستمزد مناسب، علاوه بر سادگي‌هاي کاربري بايد بتواند محاسبات پيچيده‌ي حقوق کارمندان را به تفکيک انجام دهد و انجام اين محاسبات امري زمان‌بر است ضمن اينکه ريسک خطا را در محاسبات بسيار مي‌برد.
کسر حقوق و دستمزد
کسر حقوق و دستمزد موارد مختلفي را شامل مي شود، از جمله:


بيمه تأمين اجتماعي
بيمه تکميلي
ماليات بر درآمد کشور
مرخصي هاي اضافي
ميزان تاخيرات
و …
پردازش حقوق و دستمزد
پردازش حقوق و دستمزد به صورت دستي گزينه‌اي ارزان قيمت است اما مي‌تواند دشوار باشد. حقوق و دستمزد بايد به طور مکرر پردازش شود و هربار بايد دقيق‌تر باشد. از آنجا که حقوق و دستمزد جز بيشترين هزينه براي اکثر شرکت ها است، بسيار مهم است که حقوق و دستمزد به روشي کارآمد و قابل اعتماد پردازش شود. گزينه‌هاي مختلفي براي پردازش حقوق و دستمزد وجود دارد اما بهترين، دقيق‌ترين و بي‌خطا‌ترين راهکار، استفاده از نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد است.
وظايف نرم افزار حقوق و دستمزد در يک سيستم
همانطور که گفته شد، پردازش حقوق و دستمزد يک عملکرد بسيار مهم در همه مشاغل است و مستم درک مقررات جاري در کشور، حق بيمه و دانش دقيق مالياتي براي اطمينان از پرداخت حقوق دقيق کارمندان در يک سيستم بسيار سازمان يافته است. نرم افزار حقوق و دستمزد براي مديريت و ساده‌تر کردن روند حساب و پرداخت حقوق به کارمندان استفاده مي‌شود.
شرکت‌ها از نرم افزار حقوق و دستمزد براي خودکارسازي محاسبه مواردي چون پرداختي‌ها، ماليات، محاسبه بيمه و واريز پرداخت ماهانه به حساب بانکي کارمندان طراحي شده، استفاده مي‌کنند.
امکانات نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد هوشمند نوين
سيستم حسابداري حقوق و دستمزد هوشمند نوين وظايف متعددي دارد که از اصلي ترين آنها مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:


جمع‌آوري اطلاعات حقوقي پرسنل
جمع‌آوري اطلاعات کارکرد پرسنل از قبيل ساعات کارکرد عادي، ساعت کاري‌هاي موردي، ماموريت ها، کسور حضور و اضافه‌کاري‌ها
امکان ذخيره اطلاعات محاسباتي پرسنل شامل ساعت کارکرد و اعداد ناخالص و خالص قابل پرداخت
محاسبه حقوق و دستمزد هر فرد
خروجي گزارش حقوق و دستمزد هر شخص
ذخيره‌سازي اطلاعات سنواتي پرسنل
امکان تعريف انواع شيفت (ثابت-چرخشي)
حقوق و دستمزد چيست؟
حقوق و دستمزد (Payroll) به فهرستي که شرکت‌ها به وسيله آن، ريز پرداخت‌هايي را تحت عناوين حقوق، دستمزد، پاداش و غيره به کارکنان اعلام مي‌دارند، اطلاق مي‌شود.
نرم افزار حقوق و دستمزد چيست؟
نرم‌افزار حقوق و دستمزد، فناوري است که هدف آن اتوماتيک ساختن و ساده کردن فرايند پرداخت حقوق کارمندان در يک بنگاه اقتصادي است. نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد همانطور که از نامش مشخص است يک برنامه کامپيوتري است که به مديريت فرايندهاي حقوق و دستمزد مي پردازد. محاسبات حقوق و دستمزد در ايران، به عنوان يکي از سخت‌ترين و چالشي‌ترين محاسبات به حساب مي‌آيد.
چرا استفاده از نرم افزار حسابداري حقوق و دستمزد پيشنهاد مي‌شود؟
يک باور غلط وجود دارد که محاسبه حقوق و دستمزد را امري ساده تصور نمود که با يک فايل اکسل نيز مي‌توان آن را انجام داد ولي با توجه به پيچيدگي‌هاي محاسبات مي‌تواند براي سازمان دردسرآفرين شود.نرم افزار حقوق و دستمزد هوشمند نوين همانطور که از نامش مشخص است يک برنامه کامپيوتري است که به مديريت فرايندهاي حقوق و دستمزد مي‌پردازد. محاسبات حقوق و دستمزد در ايران، به عنوان يکي از سخت‌ترين و چالشي‌ترين محاسبات به حساب مي‌آيد.به همين دليل اگر يک سازمان بخواهد دستمزد کارکنان را به‌صورت منظم و با رويه‌اي يکسان با حفظ تمامي دستورالعمل‌هاي داخلي و قوانيني حاکميتي پرداخت نمايد استفاده از نرم‌افزار حقوق و دستمزد مناسب پيشنهاد مي‌گردد که مي‌بايست برخي پارامترها را داشته باشد.
ويژگي‌هاي نرم‌افزار حقوق و دستمزد چيست؟
مزيت استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد اين است که کارمندان حسابداري را از بسياري از وظايف بسيار وقت گير رها مي‌سازد. همچنين نمونه خطاهاي ناشي از خطاي انساني را کاهش مي دهد. شرکت‌هايي که تعداد زيادي کارمند دارند به شدت به نرم افزار حقوق و دستمزد و ويژگي هاي آن احتياج دارند.


منبع:


https://www.hnovin.com/ac/payroll-accounting-softwareبهترين نرم افزار حسابداري

بهترين نرم افزار حسابداري بازرگاني

بهترين نرم افزار حسابداري پيمانکاري

بهترين نرم افزار حسابداري فروشگاهي را از کجا تهيه کنيم؟

نرم افزار حسابداري در سال 1399 چقدر پردرآمد است؟

بهترين نرم افزار حسابداري خدماتي هوشمند نوين

بهترين نرم افزار حسابداري توليدي

حقوق ,دستمزد ,نرم ,افزار ,حسابداري ,محاسبات ,حقوق و ,و دستمزد ,نرم افزار ,حسابداري حقوق ,افزار حقوق ,مي‌سازد همچنين نمونه ,همچنين نمونه خطاهاي ,تعداد زيادي کارمند ,زيادي کارمند دارند

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

فیلم - کلیپ - سریال
yasgolbonvi مطالب اینترنتی به روزترین وبلاگ جامع سئو harmonikokavir niloografikt Bestkonkuri تگ ها سئو شرکت اشل تازه ها کسب و کار اينترنتي